De Nederlandse bijen
en hun relaties

overzicht van in Nederland en Vlaanderen
voorkomende solitaire en sociale bijen (Apidea s.l.)
Tekening:Pluimvoetbij © J. de Rond

Het meest complete overzicht van bijen met beschrijving van 268 in Nederland en Vlaanderen voorkomende bijen en hun relaties.
Vele soorten worden in Nederland met uitsterven bedreigd, aandacht voor wilde bijen, in totaal zijn circa 360 wilde bijensoorten waargenomen, is dus belangrijk. Vooral de specialisten onder de bijen, de soorten die afhankelijk zijn van enkele bloemen, hebben het moeilijk. De generalisten, waaronder de honingbij en enkele hommels, lijken zich redelijk te kunnen handhaven.

Wilde bijen zijn belangrijk: bijna 80% van de soorten zijn potentiële bestuivers van landbouwgewassen. De afgelopen jaren is er veel commotie rondom de honingbij: een door mensen, soms op intensieve én inventieve wijze gehouden landbouwdier, met alle mogelijke ziekteconsequenties vandien. Op die manier gehouden is de honingbij wellicht de 'plofkip' onder de insecten?
Solitair levende, wilde bijen krijgen minder aandacht, maar niet op wildebijen.nl.

Bijen hebben relaties met bloemen én met andere, broedparasitair levende bijen of wespen. Die relatie wordt duidelijk gemaakt op deze website. Kies hieronder uit de geslachten (genus) en ga verder tot op soortniveau (species), om vervolgens te ontdekken welke relaties er allemaal zijn. Weten of er veel bijen vandaag vliegen? Kijk op de bijenradar

NIEUW: Twee boeken over bijen en bijenplanten! lees verder...
Heeft u een opmerking, een suggestie of verbetering voor Wildebijen.nl? Mail ons!
Zoek op soort
Determinatiegids
Plantengids
Vliegkalender
Wat zijn bijen
Hulp voor of Last van bijen
Boeken
english version
Superfamilie/sectie
Familie
Subfamilie
Geslacht/genus
Nederlandse naam
Sleutel
aantal
nr.
Apoidea/Anthophila Colletidae Lepeletier Colletinae Lepeletier Colletes Zijdebijen  9 011
   Hylaeinae Viereck Hylaeus Maskerbijen  25 012
  Halictidae Thomson Rophitinae Schenck Rophites Slurfbijen  1 031
    Dufourea Glansbijen *  4 032
    Halictinae Thomson Halictus Groefbijen  9 033
      Lasioglossum Groefbijen  42 034
      Sphecodes Bloedbijen sleutel20 035
  Andrenidae Latreille Andreninae Latreille Andrena Zandbijen  75 021
    Panurginae Leach Panurgus Roetbijen  2 022
  Melittidae Schenck Melittinae Schenck Melitta Dikpootbijen  4 042
    Macropidinae Robertson Macropis Slobkousbijen  2 041
    Dasypodainae Börner Dasypoda Pluimvoetbij  1 051
  Megachilidae Latreille Megachilinae Latreille Anthidium Wol- en Harsbijen  5 061
      Stelis Tubebijen  7 062
      Megachile Behangersbijen sleutel15 063
      Coelioxys Kegelbijen  8 064
      Chelostoma Klokjesbijen sleutel4 065
      Heriades Tronkenbijen  1 066
      Osmia/Hoplitis Metselbijen sleutel20 067
  Apidae Latreille Xylocopinae Latreille Ceratina Ertsbijen  1 075
      Xylocopa Houtbijen  1 076
    Nomadinae Latreille Nomada Wespbijen  49 074
      Ammobates Zandloperbijen *  1071
      Biastes Pantserbijen *  1072
      Epeolus Viltbijen  4 073
    Apinae Latreille Epeoloides Bonte viltbijen  1 077
      Eucera Langhoornbijen sleutel 2 078
      Tetralonia Langhoornbijen *  1 079
    Anthophora Sachembijen sleutel8 080
      Melecta Rouwbijen  2 081
      Thyreus Vlekkenbijen  1082
      Bombus Hommels  29 083
      Apis Honingbijen  1 084
Vespoidea Sapygidae Sapyginae Pate Sapyga/sapygina Knotswespen 3/1100


*= niet verder besproken. Uitleg en gebruikte bronnen
Samenstelling en ontwikkeling: © Huib Koel 2003-2014 (wildebijen.nl maakt gebruik van cookies voor Google analytics)