Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Gewone
dwergzandbij

Andrena minutula
(Kirby, 1802)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021041

begin maart t/m
begin september
half juli
begin april
6-7mm
5-7mm

zelf gegraven nesten
n.b.
polylectisch

vrij zeldzaam
137
niet bedreigd
stabiel


Andrena minutula ©foto: Cor Zonneveld

Gewone dwergzandbij
Andrena minutula
© foto: Cor Zonneveld
Omschrijving:
De Andrena minutula is een klein zandbijtje dat tevens naamgever is van een groep van kleine zandbijtjes (minutula-groep).

Deze zandbij vliegt over een lange periode en in alle mogelijke gebieden waar maar stuifmeel of nectar te halen valt. Er zijn twee generaties per jaar.

De Kleine zandbij en is polylectisch, dat wil zeggen: niet kieskeurig wat bloembezoek betreft. De broedparasiet is de waarschijnlijk de Gewone kleine wespbij.
  gezien op planten: Speenkruid
kers
gewone berenklauw
gewoon duizendblad
Ranunculus ficaria
Prunus
Heracleum sphondylium
Achillea millefolium
  nestparasiet: Gewone kleine wespbij
Nomada flavoguttata

© Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen