Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Bijenradar
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:


sociaal gedrag:
presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Zwartbronzen
zandbij

Andrena nigroaenea
(Kirby, 1802)
Andrenidae
Andreninae
Andrena
021045

eind maart t/m
half juli
eind mei
eind april
13-15mm
12-14mm

in de grond
soms heel diep
(>40cm)
wellicht communaal
algemeen
188
niet bedreigd
stabiel
Zwartbronzen zandbij
Huis te Manpad, Heemstede, 25 mei 2012
foto: Huib Koel

vliegkalender Omschrijving:
De Zwartbronzen zandbij is een grote, forse zandbij, die algemeen voorkomt, maar meer in het midden van Nederland dan aan de kust, echter nooit in grote aantallen. De Zwartbronzen zandbij heeft een bruin behaard borststuk. Van de abdomen hebben de eerste tergieten bruine, de laatste hebben met donkere haren.

Andrena nigroaenea komt voor in uiteenlopende gebieden: op heideterreinen, op schrale graslanden, maar ook in parken en tuinen, langs bosranden, duinen en uiterwaarden.

Drachtplanten zijn de vele voorjaarsbloeiers: paardenbloem, wilg en fluitenkruid, maar ook windbestuivers als berk, eik en haagbeuk.

Dit zandbijtje, verdacht van communaal nestgedrag, kiest diverse plaatsen om te nestelen: van zandpaden, steilwanden en bloembakken, zonder voorkeur van grondsoort. De Zwartbronzen zandbij overwintert als imago. Soms zijn de nesten tot op 1 meter diepte gevonden. Een hoofdgang met vervolgens korte zijgangen.

Nestparasiet: diverse wespbijen waaronder vermoedelijk ook de Gewone wespbij.
  gezien op planten: Paardenbloem
Wilgen
Fluitenkruid
Taraxacum officinalis
Salix spp.
Anthriscus sylvestris
  nestparasiet: Roodzwarte dubbeltand
Gewone wespbij
Roodsprietwespbij
Smalbandwespbij
Donkere wespbij
Geelzwarte wespbij
Vroege bloedbij
Nomada fabriciana
Nomada flava
Nomada fulvicornis
Nomada goodeniana
Nomada marshamella
Nomada succincta
Sphecodes rubicundus

© Wildebijen.nl, 2003-2018