vorige bij Naar geslacht volgende bij

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Bijenradar

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:
kaart AWD

Zijdebijen
Donkere zijdebij
Colletes marginatus
Smith, 1846

Colletidae
Colletinae
Colletes
011007

april, juni t/m
augustus
eind juli
midden juli

8-10mm
7-9.5mm

in de grond
n.b.

vrij zeldzaam
60
niet bedreigd
stabiel
klik hier


Donkere zijdebij, Texel, juni 2011

Donkere zijdebij
Colletes marginatus
foto: Huib Koel, De Zandkuil, Texel 2011

vliegkalender Omschrijving:
De Donkere zijdebij (Colletes marginatus), is een soort die voorliefde heeft voor braam (Rubus), klaversoorten en vooral Hazepootje (Trifolium arvense). Op de foto gezien op Zandblauwtje (Jasione montana).

Naast de vliegperiode van juni t/m augustus zijn half april ook mannelijke exemplaren gevonden.

De naamgeving is ietwat verwarrend omdat alle zijdebijen een donker gekleurd achterlijf hebben. Het borststuk van het vrouwtje is geelbruinig behaard, de achterlijfsplaten (tergieten) hebben witte banden, op het eerste segment is deze in het midden versmald of onderbroken. Dit segment heeft ook grotere puntjes dan de andere segmenten. Het mannetje is uiterlijk gelijk aan het vrouwtje maar dan slanker. Achterlijfsplaat zes is in de achterste helft zwaar ingedrukt.

Ook over de nestparasiet is enige onduidelijkheid. Genoemd wordt de viltbij Epeolus marginatus, of deze bij een aparte soort is, wordt betwist. Het zou een ondersoort zijn van Epeolus cruciger.

Verspreiding Donkere zijdebij in NL
in 2015/17 bron: Waarneming.nl

  gezien op planten: Vlinderbloemen
Braam
Witte klaver
Hazenpootje
Wilde reseda
Zandblauwtje
Fabaceae
Rubus
Trifolium repens
Trifolium arvense
Reseda lutea
Jasione montana
  nestparasiet: Heideviltbij Epeolus cruciger

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen