vorige geslacht naar soort volgende familie wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende geslacht
Vorige geslacht
Hulp voor bijen
Last van bijen
Bijenradar

Volg ons: 

geslacht:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Kegelbijen
Latreille, 1809
Megachilidae
Megachilinae
Coelioxys
064
9
9
mei t/m september
9 soorten (100%)

Coeli o xys


kegelbij

Kegelbij

Omschrijving:
Kegelbijen zijn zwarte, kleine bijtjes met witte bandjes of witte driehoekige vlekken op het achterlichaam. Het rugschildje heeft aan de zijkant twee doorns. Kegelbijen hebben vleugels met twee cubitaalcellen (waarbij de tweede discoitaal-ader eindigt in de tweede cubitaalcel) en de kegelbij heeft sterk behaarde ogen. Het vrouwtje heeft het kegelvormige achterlichaam, het mannetje heeft zes tot acht doorns aan de zesde rugplaat.

Kegelbijen zijn koekoeksbijen die als gastheer vooral de behangersbijen (Megachile) of de Sachembijen (Anthophora) hebben uitgekozen. Zoals alle koekoeksbijen valt of staat hun voorkomen met de aanwezigheid van de gastheer. Zo gaat het bijvoorbeeld slecht met de Grote kegelbij die nu alleen nog van enkele locaties van de Kustbehangersbij (Megachile maritima) bekend is, terwijl de soort voor 1980 nog een ruime verspreiding over Nederland kende.

Alle in Nederland voorkomende kegelbijen staan op de Rode Lijst (RL).
Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
n.b. Schubhaarkegelbij Coelioxys afra nieuw sinds 2010 064001
RL Kielstaartkegelbij Coelioxys alata zeer zeldzaam 064002
RL Gouden kegelbij Coelioxys aurolimbata zeldzaam 064003
RL Heidekegelbij Coelioxys conica zeldzaam 064008
RL Grote kegelbij Coelioxys conoidea zeldzaam 064004
RL Slanke kegelbij Coelioxys elongata zeldzaam 064005
RL Gewone kegelbij Coelioxys inermis vrij zeldzaam 064006
RL Duinkegelbij Coelioxys mandibularis vrij zeldzaam 064007
RL Rosse kegelbij Coelioxys rufescens zeldzaam 064009

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen