naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Bijenradar
Hulp voor bijen

geslacht:

soortnaam:

species:familie:
sub-familie
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Lasioglossum)
Gewone
franjegroefbij

Lasioglossum
sexstrigatum

(Schenck, 1869)

Halictidae
Halictinae
Lasioglossum
034036

eind maart tot
oktober
eind april
begin augustus
6-7 mm
5-7 mm

nestelt in de grond
solitair,
in groepen
polylectisch

zeer algemeen
279
niet bedreigd
stabiel


gewone franjegroefbij

Gewone franjegroefbij
Lasioglossum sexstrigatum
© foto: Albert de Wilde

gewone franjegroefbij

Gewone franjegroefbij
Lasioglossum sexstrigatum
© foto: Ab Baas

gewone franjegroefbij man

Gewone franjegroefbij (m)
© foto: Ab Baas


gewone franjegroefbij

Verspreiding L. sexstrigatum in NL
2014/16 bron: Waarneming.nl

Verspreiding Gewone franjegroefbij in België
2014/16 bron: Waarneming.nl

Omschrijving:
De Gewone franjegroefbij is één van de meest algemene groefbijen, met een voorkeur van nesten in zandgrond. Bijvoorbeeld bij u in de tuin, tussen de tegels van de bestrating. Ze kunnen dan grote agregaties vormen van individueel, nestelende groefbijtjes.

Het zijn kleine bijtjes, waarbij het borststuk zeer fijn gestippeld is en de zijkanten zijn gerimpeld. Het gezicht bij het vrouwtje is korter dan breed. Tergieten (rugplaten) 2, 3 en 4 hebben grote, ivoorwitte haarbandjes en de eindrand is bruin doorschijnend. Aan de achterpoten zitten aan het binnendijbeen 2 of 3 lange sporen met korte zaagtandjes.

De bevruchte vrouwtjes overwinteren en vliegen vanaf april op vooral op wilgen. De volgende generatie wordt bevrucht door mannetjes die vanaf juni gaan vliegen.

Als mogelijke broedparasiet noemt Albert de Wilde S.puncticeps, die hij 'nestinspecterend' aantrof op deze groefbij.

  gezien op planten: Composieten
Wilgen
Gewoon biggenkruid
Groot streepzaad
Salicaceae
Asteraceae
Hypochaeris radicata
Crepis biennis

  nestparasiet: Geeltipje
Grote spitstandbloedbij
Gewone dwergbloedbij
Nomada sheppardana
Sphecodes puncticeps
Sphecodes miniatus

© Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen