vorige geslacht naar soort volgende familie wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende familie
Vorige geslacht
Determinatiesleutel
Hulp voor bijen
Last van bijen
Bijenradar

Volg ons: 

geslacht:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Metselbijen
Panzer, 1806

Megachilidae
Megachilinae
Osmia/Hoplitis
067
20
20
maart t/m juli
15 soorten (75%)

O smia
Hopl i tus
Goudenslakkenhuisbij (v)
Osmia aurulenta
foto: Huib Koel

Omschrijving:
Metselbijen (Osmia/Hoplitis) nestelen in allerlei holtes: van gaten in dood hout tot in lege slakkenhuisjes. Zelfs in een sleutelgat van een deur is een nest gevonden. Enkele soorten zijn echte cultuurvolgers en zijn dan ook in de stad veelvuldig waar te nemen. Anderen verkiezen een meer bosrijk (bosranden) biotoop.
Metselbijen behoren tot de sub-familie: Megachilinae, de buikverzamelaars: het stuifmeel wordt niet aan de achterpoten vervoerd, maar in speciaal daarvoor bestemde beharing aan de onderzijde van het achterlichaam ('de buik').
Een onderverdeling naar Osmia, metselbijen en Hoplitis, kleine metselbijen is mogelijk.
Zestien metselbijen komen voor op de Rode Lijst (RL). * = nog niet verder beschreven.
Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
RL Slangenkruidbij Osmia/Hoplitis adunca zeer zeldzaam 067001
RL Zwaluwbij Osmia/Hoplitis anthocopoides afwezig? 067002
RL Gouden slakkenhuisbij Osmia aurulenta vrij zeldzaam 067003
RL Tweekleurige slakkenhuisbij Osmia bicolor zeer zeldzaam 067004
RL Blauwe metselbij Osmia caerulescens vrij algemeen 067005
  Geelgespoorde houtmetselbij Osmia/Hoplitis claviventris vrij zeldzaam 067006
RL Gehoornde metselbij Osmia cornuta vrij zeldzaam 067007
RL Kauwende metselbij Osmia leaiana zeldzaam 067008
  Zwartgespoorde houtmetselbij Osmia/Hoplitis leucomelana vrij zeldzaam 067009
RL Waddenmetselbij Osmia maritima zeer zeldzaam 067010
RL Zwartbronzen houtmetselbij Osmia niveata vrij zeldzaam 067011
RL Papaverbij Osmia/Hoplitis papaveris afwezig 067012
  Boommetselbij Osmia parietina zeldzaam 067013
RL Klavermetselbij Osmia/Hoplitis ravouxi zeldzaam 067014
  Rosse metselbij Osmia rufa (Osmia bicornis) zeer algemeen 067015
RL Gedoornde slakkenhuisbij Osmia spinulosa zeldzaam 067016
RL Driedoornige metselbij Osmia/Hoplitis tridentata zeldzaam 067017
  Bosmetselbij Osmia uncinata vrij zeldzaam 067018
n.b. Rotsmetselbij Osmia/Hoplitis villosa verdwenen? 067019
RL Grote metselbij Osmia xanthomelana afwezig 067020

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen