vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Bijenradar

Volg ons: 

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Metselbijen
Geelgespoorde houtmetselbij
Osmia claviventris
Thomson, 1872

Megachilidae
Megachilinae
Osmia/Hoplitis
067006

half mei t/m augustus
midden juni
midden juni
8-10mm
8-9mm

holle stengels
n.b.
polylectisch

vrij zeldzaam
70
niet bedreigd
stabiel

sleutel 17.2
sleutel 8.2
Geelgespoorde houtmetselbij
Osmia claviventris
foto: Jelle Devalez

Omschrijving: De Geelgespoorde houtmetselbij is in Nederland bekend van de zandgronden, zowel in het binnenland als aan de kust, met name tussen Zandvoort en Den Haag. Verwarring met de Zwartgespoorde metselbij is mogelijk. De mannetjes hebben een opstaande bult op de tweede buikplaat. De vrouwtjes zijn zwart met witte haarbandjes op de rugplaten. Het derde antenne lid heeft de dubbele lengte van het tweede antenne lid en het borststuk is even breed als lang. De sporen aan de schenen zijn lichtgekleurd.
Volgens Westrich zijn geschikte nestplaatsen de beperkende factor voor een verdere uitbreiding. Deze houtmetselbij kiest graag holle ruimtes in stengels van bijvoorbeeld vlier of braam. Bloembezoek niet kieskeurig: Gewone rolklaver, Wikke, Honingklaver, Braam, St-Janskruid, Knoopkruid, Slangenkruid.
  gezien op planten: Ruwbladigen
Slangenkruid
Vlinderbloemenfamilie
Gewone rolklaver
Witte klaver
Citroengele honingklaver
Lipbloemenfamilie
Knoopkruid
Boraginiceae
Echium vulgare
Leguminosae
Lotus corniculatus
Trifolium repens repens
Melilotus officinalis
Lamiaceae
Centaurea jacea
  nestparasiet: Witgevlekte tubebij
Kleine tubebij
Stelis ornatula
Stelis minuta

Wildebijen.nl,, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen