vorige geslacht naar soort volgende familie

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgend geslacht
Vorige geslacht
Determinatiesleutel
Hulp voor bijen
Last van bijen
Bijenradar

Volg ons: 

geslacht:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Sachembijen
Latreille, 1803
Apidae
Apinae
Anthophora
080
8
7
maart t/m augustus
7 soorten (88%)

Anth o phora
Gewone Sachembij (m)
Andoornbij (v)
foto's: Huib Koel

Omschrijving:
Sachembijen hebben een beetje hommelachtig uiterlijk: een dikke beharing en een lange tong.

Sachembijen herken je bij sommige soorten aan de verlengde middelste poten. Die zijn merkwaardig dun en bieden bij het staan nauwelijks steun, daarvoor zijn ze ook te lang. Deze middelste poten zijn aan de achterzijde voorzien van flinke haren, die aan het eerste voetlid extra lange zwarte kwastjes vormen. Aan deze haren hebben ze ook de naam sachembij te danken, want deze kwastjes lijken, volgens Jac. P. Thijsse, op de franje aan de broek van een indiaans opperhoofd. De andoornbij beschikt niet over zulke kwastjes.

Sachembijen broeden zo mogelijk in kolonies in steile wanden van rivieren, dijken, wegtalud's of muren. Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw worden slechts 4 soorten regelmatig waargenomen..


*=nog niet verder beschreven
Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
RL Mooie sachembij Anthophora aestivalis zeer zeldzaam 080001
RL Kleine sachembij Anthophora bimaculata verdwenen 080002
RL Noordelijke sachembij * Anthophora borealis verdwenen 080003
RL Andoornbij
Anthophora furcata
vrij zeldzaam 080004
RL Schoorsteensachembij Anthophora plagiata verdwenen 080005
  Gewone sachembij Anthophora plumipes vrij algemeen 080006
RL Kattenkruidbij Anthophora quadrimaculata vrij zeldzaam 080007
RL Zwarte sachembij Anthophora retusa zeldzaam 080008

Wildebijen.nl,, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen