vorige bij Naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Kegelbijen
Kielstaartkegelbij
Coelioxys alata
Förster, 1853

Megachilidae
Megachilinae
Coelioxys
064002

juli t/m
begin augustus
begin augustus
eind juli

13-14mm
11-13mm

koekoeksbij
nestparasiet

zeer zeldzaam
7
gevoelig
stabiel


Coelioxys alata

Kielstaartkegelbij
© foto: Pieter van Breugel
Insectentuin Veghel - augustus 2016

Kielstaartkegelbij

Kielstaartkegelbij
© foto: Margriet Louwen

Kielstaartkegelbij

Kielstaartkegelbij
© foto: Margriet Louwen

vliegkalenderKaart Kielstaartkegelbij


Meer weten?
Insectentuin Geerbos


Coelioxys alata in Tsjechië/Slowakije
University of Hradec Králové
Onderzoek Petr Bogusch (pdf)

Omschrijving:
Volgens de Rode lijst (uitgegeven in 2003) was Coelioxys alata, de Kielstaartkegelbij, tussen 1970 en 2001 niet meer waargenomen. De laatste waarneming dateerde uit 1938 bij Borgharen (bron: Voorlopige atlas). Maar de Kielstaartkegelbij is terug!

Kegelbijen zijn in het veld redelijk goed herkenbaar. Kielstaartkegelbijen (vrouw) zijn met een loep herkenbaar aan de verbrede rugplaat 5.

In 2002 werd een exemplaar gevonden in Zeeuws-Vlaanderen, in juli 2010 vond Jan Slaats een vrouwelijk exemplaar in Neder-Weert. Gevolgd door een waarneming in 2011 bij Groesbeek. In 2014 een vangst op de Sint Pietersberg bij Maastricht en een waarneming in een park aan de noordoostkant van Eindhoven.

In 2016 trof Slaats de kielstaartkegelbij aan in Mariapeel en Margriet Louwen een exemplaar in Afferden (Limburg). Op die laatste locatie werd door haar ook de Andoornbij waargenomen. Begin augustus 2016 werd door Pieter van Breugel een vrouwtje gesignaleerd op Knoopkruid en Lange ereprijs. Dit was in de speciaal voor solitaire bijen en wespen aangelegde IVN-Insectentuin 'Geerbos' in Veghel. Beide gastbijen zijn daar vorige jaren gesignaleerd. In 2018 is deze kegelbij op twee plekken gezien.

In Slowakije is deze bij gevonden op planten uit het vochtige milieu. Petr Bogusch stelt dat inventarisatie in vochtige, moerasachtige gebieden waarschijnlijk meer waarnemingen oplevert.

Het wordt interessant om te zien of deze bij in de komende jaren op meer plekken gezien wordt.

  gezien op planten: Kleine kattenstaart
Betonie
Knoopkruid
Lange ereprijs
Lythrum hyssopifolia
Betonica officinalis
Centaurea jacea
 

  parasiteert op: Distelbehangersbij
Andoornbij
Megachile ligniseca
Anthophora furcata

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen