Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende wesp
Vorige wesp

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Knotswespen
Bonte knotswesp
Sapyga
quinquepunctata

(Fabricius, 1781)

Sapygidae
Sapyga
100002

half april t/m augustus
begin juni
half mei

8-13mm
7-11mm

holtes
nestparasiet

vrij algemeen
n.b.
n.b.
afgenomen


Bonte knotswesp
Bonte knotswesp
Sapyga quinquepunctata
© foto: Pieter van Breugel

Omschrijving:
Sapyga quinquepunctata, de vijfstippelige knotswesp?
Het vrouwelijk exemplaar heeft twee rode segmenten van het achterlichaam (abdomen) en op de overige segmenten, die zwart gekleurd zijn, én aan de borstvoorzijde witte vlekken: bont gekleurd.
In Nederland vrijwel uitsluitend gevonden in stedelijk gebied: parken, tuinen, muren bij nesten van metselbijen. Nestblokken voor solitaire bijen hebben een grote aantrekkingskracht op deze knotswesp.
De algemeen in stedelijk gebied voorkomende Rosse metselbij is een dankbare prooi.
  gezien op planten:    
  parasiteert op: Metselbijen
Blauwe metselbij
Kauwende metselbij
Zwartgespoorde houtmetselbij
Waddenmetselbij
Zwartbronzen metselbij
Rosse metselbij
Driedoornige metselbij
Osmia
Osmia caerulescens
Osmia leaiana
Osmia/Hoplitis leucomelana
Osmia maritima
Osmia niveata
Osmia rufa (Osmia bicornis)
Osmia/Hoplitis tridentata

© Wildebijen.nl,, 2003-2019 Uitleg en gebruikte bronnen