Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte koningin:
lengte werkster:
lengte dar:

nestkeuze:

sociaal gedrag:
nestgrootte:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Akkerhommel
Bombus pascuorum
(Scopoli, 1763)

Apidae
Apinae
Bombus
083017
half april t/m
begin oktober
eind mei
begin augustus
15-18mm
9-15mm
12-14mm

onder- of
bovengronds
sociaal
staten tot 200

algemeen
360
niet bedreigd
stabiel


akkerhommel

Akkerhommel
Bombus pascuorum
©foto: Huib Koel


Verspreiding Akkerhommel in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Akkerhommel in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De meest algemene hommel van Nederland, te herkennen aan de roodbruine haren op het borststuk en achterlijfspunt.
De akkerhommels in het Westen van Nederland zijn donkerder van kleur dan die in het Oosten. Daar zijn de zwarte haren van het achterlijf vervangen door grijze of gele haren. Akkerhommel vliegt op meerdere soorten bloemen, nestelt in muizennesten of in bomen.

De akkerhommel kan nectar peuren uit diepe bloemkelken (zie foto), de tonglengte is 8,6 mm gemiddeld. Volkgrootte tussen de 80 en 200 exemplaren. Ze nestelt op de grond tussen mos- en/of graspollen.
  gezien op planten: Weigelia
Smeerwortel
Echte gamander
Witte dovenetel
Gewone ossentong
Look zonder look
Kleine veldkers
Fluitenkruid
Stinkende ballote
 
Symphytum officinalis
Teucrium chamaedrys
Lamium alba
Anchusa officinalis
Alliaria petiolata
Cardamine hirsuta
Anthriscus sulvestris
Ballota nigra
  nestparasiet: Gewone koekoekshommel
Rode koekoekshommel
Bombus campestris
Bombus rupestris

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen