Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Geriemde zandbij
Andrena angustior
(Kirby, 1802)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021003
half april t/m
augustus
half mei
eind mei
11mm
10-12mm

grondnesten
niet bekend
polylectisch

vrij algemeen
109
niet bedreigd
stabiel


Geriemde Zandbij

Geriemde zandbij (v)
Andrena angustior
©foto: Albert de Wilde


Geriemde Zandbij

Geriemde zandbij (m)
©foto: Steven Falk

vliegkalender

Verspreiding Andrena angustior in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Geriemde zandbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Geriemde zandbij is een niet al te grote zandbij met een grauwgele beharing. Verder zijn de zwarte achterlijfspunt en heldergele verzamelharen aan de achterpoten de belangrijkste kenmerken. De rugplaten vertonen dwarse rimpeltjes, de eindranden zijn glanzend en geeldoorschijnend.

Het biotoop is droge zandgrond. Westrich noemt in Duitsland de heide als het geschiktste biotoop, Falk noteert in het Verenigd Koninkrijk een voorkeur voor zure grond: bosranden langs veenmoerassen. In Nederland is deze zandbij naast in Zuid-Limburg ook op de hogere zandgronden en in Flevoland aangetroffen. Uit de duinen is slechts ��n exemplaar bekend.

Nestelt in kleine groepen, aggregaties, langs zandpaden en op zanderige hellinkjes in de zon. De geriemde zandbij vliegt op meerdere soorten bloemen: van meidoorn tot paardenbloem, van kruisbloemen tot schermbloemen.

augustus 2018

  gezien op planten: Muur
Kleine klaver
Veld-erepris
Paardenbloem

Trifolium dubium

Taraxacum officinalis
  nestparasiet: Roodzwarte dubbeltand Nomada fabriciana

verKennemerland.nl/Huib Koel 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen