Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
foerageergebied:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Witbaardzandbij
Andrena barbilabris
Kirby, 1802

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021006
maart t/m eind juli
begin mei
eind april
10-12mm
10-12mm
300-500 meter

zelf gegraven nesten
solitair,
in groepen
polylectisch

algemeen
290
niet bedreigd
stabiel

Sandpit
mining bee
Witbaardzandbij (v) op zoek naar de nestingang.
© foto: Huib KoelWitbaardzandbij (v)
© foto: Steven FalkWitbaardzandbij (m)
© foto: Huib Koel - AWD Bentveld 2004


vliegkalender

Verspreiding Andrena barbilabris in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Witbaardzandbij in BelgiŽ
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Witbaardzandbij is een zeer algemene zandbij van de zandgronden. Minder in het stedelijk gebied. Nesten worden in de grond gegraven op niet of weinig begroeide plekken (ook tussen straatstenen), soms in grote groepen bij elkaar.

In de duinen weet Andrena barbilabris in het rulle duinzand perfect haar nest terug te vinden. Geurstoffen leiden haar naar de juiste plek. Er is geen nest te zien, maar dit bijtje worstelt zich in een paar seconden door het zand naar de nestingang, die dus onder het zand verborgen ligt.

Vliegt o.a. op bloeiende wilgenbomen binnen een straal van 300 meter van de nesten.

Aanbevolen literatuur: Vegter, K., 1994. Verbergt Andrena barbilabris (Hymenoptera: Apidae) een tweelingsoort? Entomologische Berichten, Amsterdam, 54 (7): 135-137

augustus 2018

  gezien op planten: Wilgen
Salix
  nestparasiet: Bleekvlekwespbij
Brede dwergbloedbij
Schoffelbloedbij
Rimpelkruinbloedbij
Nomada alboguttata
Sphecodes crassus
Sphecodes pellucidus

Sphecodes reticulatus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen