Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

foerageergebied:
nestkeuze:

bloembezoek:
sociaal gedrag:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Asbij
Andrena cineraria
Linnaeus, 1758

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021012

half maart t/m
half juni
eind april
eind april
13-14mm
11-12mm

300 meter
zelf gegraven
nesten
meerdere bloemen
solitair, in kleine
tot grote groepen

algemeen
124
niet bedreigd
stabiel

Ashy
mining bee
Asbij (v)
©foto: Tim FaasenAndrena cineraria (m)
©foto: Steven FalkAndrena cineraria (nest)
©foto: Steven Falk


vliegkalender

Verspreiding Andrena cineraria in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Asbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Asbij vliegt in dezelfde periode als de Grijze zandbij (Andrena vaga), maar Andrena cineraria heeft op het achterlijf echter een blauwe glans en over het borststuk loopt een zwarte haarband.

De Asbij leeft op open, zanderige of leemachtige plaatsen, bijvoorbeeld in een zandkuil of op zonnige bosranden. Het nest wordt circa 20 cm diep gegraven, met twee tot drie broedcellen per nest. Opmerkelijk is dat de nestingang na het verlaten niet wordt afgedekt. Groepen van honderden nesten bij elkaar is geen uitzondering.

De Asbij vliegt op verschillende gele bloemen: wilgen, paardenbloem, scherpe boterbloem, die gemiddeld binnen een straal van 300 meter van de nestplek moeten bloeien. Aan de Hollandse kust komt Andrena cineraria veel minder voor dan in het midden en oosten van het land.

augustus 2018

  gezien op planten: Paardenbloem
Speenkruid
Scherpe boterbloem
Kruisbloemen
Wilgen
Wilde hyacint
Taraxacum officinale
Ranunculus ficaria
Ranunculus acris
Brassicaceae
Salix
Scilla non-scripta
  nestparasiet: Roodharige wespbij
Smalbandwespbij
Nomada lathburiana
Nomada goodeniana

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen