Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Wimperflankzandbij
Andrena dorsata
Kirby, 1802

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021019
maart t/m september
midden juli
midden april
9-10mm
7-8mm

in de grond
n.b.
polylectisch

algemeen
164
niet bedreigd
stabiel
Wimperflankzandbij (v)Andrena dorsata (m)
©foto's: Steven FalkGewone berenklauw
©foto: Paul Busselen


vliegkalender


Verspreiding Andrena dorsata in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Wimperflankzandbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:

De vrouwelijke exemplaren van de Wimperflankzandbij is, met enige ervaring, in het veld redelijk herkenbaar. In Nederland komt deze zandbij voor in het zuidoosten, maar ook op de Utrechtse heuvelrug, de Veluwe en in Overijssel. Daarbuiten was ze vrij schaars maar ze lijkt haar verspreidingsgebied uit te breiden: in 2011 werden twee vrouwtjes waargenomen in de stad Groningen.
In Zeeuws-Vlaanderen werd ze veelvuldig waargenomen. De aantallen waarnemingen nemen toe.

Biologie:
Andrena dorsata kent twee generaties per jaar, de eerste half april (overwintering als imago, volgens Westrich). De tweede vliegperiode kent haar hoogtepunt rond eind juli. Sinds kort is in Nederland de nestparasiet Nomada zonata bekend.

Biotoop:
Diverse open landschappen: dijken, uiterwaarden, schraalgraslanden, heideveldjes, groeven, bosranden. Andrena dorsata nestelt in de grond, zowel op paden (zand) of in steilwandjes (l�ss/klei/leem).

  gezien op planten
1ste generatie:


2de generatie:
Paardenbloem
Gewone braam
Wilgen

schermbloemfamilie
Taraxacum officinale
Rubus fruticosus
Salix

Umbelliferae
  nestparasiet: Nomada zonata Nomada zonata

verKennemerland.nl/Huib Koel 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen