Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Texelse zandbij
Andrena fulvago
(Christ, 1791)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021026

april t/m
begin augustus
begin juni
begin juni
9-10mm
9-10mm

schaars begroeide
plekken
nestelt soms
in kleine groepen
oligolectisch

zeldzaam
18
kwetsbaar
afgenomen

Hawksbeard
mining bee


A. fulvago

Texelse zandbij (v)
© foto: Steven Falk


A. fulvago

Andrena fulvago (m)
© foto: Tim Faasen
Texelse zandbij
© foto: Huib Koel, Texel voorjaar 2011
Verspreiding Andrena fulvago in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Texelse zandbij in BelgiŽ
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De sterke teruggang van de Texelse zandbij (Andrena fulvago) is vooral waarneembaar op de zandgronden van de Veluwe, Noord-brabant en Noord-Limburg. Er resteren nog slechts enkele plekken in Zuid-Limburg en op Texel. In de Zuid- en Noordhollandse duinen, op de Zeeuwse eilanden is dit bijtje nog nooit waargenomen. In 2015 werd deze zandbij aangetroffen op een zanddepot bij het dorp Itteren, zes km boven Maastricht.

Het bijtje is afhankelijk van traditionele cultuurlandschappen, op de overgang van bosrand en voedselarme graslanden, op Texel gevormd door de zogenaamde 'tuunwallen'. Nestelt in de grond, soms in redelijke groepen: in Letland werd een aggregatie van 50 nesten gevonden op zes vierkante meter.

Ze vliegt uitsluitend op composieten, waarbij ze veelvuldig op Muizenoortje is waargenomen, een insectenplant die toch op veel plekken in de Hollandse duinen te vinden is. De Engelse naam 'hawksbeard mining bee' doet vermoeden dat ze daar veel op streepzaad (crepis) gezien wordt.

Vrouwtjes hebben geel doorschijnende achterschenen en een oranje behaarde achterlijfspunt. Abdomen zijn glimmend bruinzwart. Mannetjes hebben een zwarte beharing op het kopschild.

  gezien op planten: Composieten
Muizenoor
Gewoon biggenkruid
Groot streepzaad
Asteraceae
Hieracium pilosella
Hypochaeris radicata
Crepis biennis
  nestparasiet: Wespbijen
Dubbeldoornwespbij
Tweekleurige wespbij
Nomada
Nomada femoralis
Nomada integra

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen