Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:


sociaal gedrag:


bloembezoek:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Paardenbloembij
Andrena humilis
Imhoff, 1832

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021032

april t/m augustus
begin juni
begin juni
10-12mm
10-11mm

extensief gebruikte
graslanden, langs voetpaden
nestelt solitair,
soms dichtbijeen
in grote groepen
oligolectisch,
op composieten

zeldzaam
44
kwetsbaar
afgenomen

Catsear
mining bee


foto: Paardenbloemzandbij v

Paardenbloembij (v)
Andrena humilis
©foto: Nico Vereecken


foto: Paardenbloemzandbij v

Paardenbloembij (v)
©foto: Steven Falk


foto: Paardenbloemzandbij m

Paardenbloembij (m)
©foto: Tim Faasen

vliegkalender

Verspreiding Andrena humilis in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Paardenbloembij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
Zoals de naam al aangeeft is de Paardenbloembij, (Andrena humilis), een zandbij gespecialiseerd in bloemen van de composietenfamilie, waaronder de paardenbloem. Voornaamste plant voor stuifmeel is echter het Muizenoor. Een zandbij van de schrale, extensief beheerde weilanden (meestal te vinden in de natuurgebieden), wegbermen en dijken. Naast paardenbloem is deze vrij grote bij gezien op andere composieten, uit de subfamilie Cichorioideae.

De Paardenbloembij komt in Nederland meer in het midden en oosten van het land voor. Texel en Zeeland zijn hierop de uitzonderingen. De graslanden op de zeeklei- en veengronden worden blijkbaar gemeden, of bloeien daar de composieten niet meer zo massaal als vroeger?

Vrouwtje heeft een bruinzwarte kleur met een lang, bruingeel behaarde achterlijfspunt. Ook de scopa is goudgeel behaard. De laatste sternieten hebben lange haren. Ze heeft veel weg van Andrena Fulvago, maar die heeft meer glimmende abdomen.

Het mannetje heeft een gele beharing op het kopschild met twee zwarte puntjes en lichtgele beharing op het borststuk (bovenkant), onderzijde meer witachtig. Het aantal waarnemingen van deze zandbij is de laatste jaren afgenomen. In 2018 slechts twee waarnemingen.

  gezien op planten: Paardenbloem
Groot streepzaad
Schermhavikskruid
Muizenoor
Gewoon biggenkruid
Vertakte leeuwentand
Taraxacum officinale
Crepis biennis
Heracium umbellatum
Hieracium pilosella
Hypochaeris radicata
Leontodon autumnalis
  nestparasiet: Dubbeldoornwespbij
Tweekleurige wespbij
Nomada femoralis
Nomada integra

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen