Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Donkere
klaverzandzandbij

Andrena labialis
(Kirby, 1802)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021036

eind april t/m
begin augustus
eind mei
eind mei
13-14mm
11-12mm

zelf gegraven
nesten
solitair, soms
in grote groepen
oligolectisch

zeldzaam
54
kwetsbaar
afgenomen

Large meadow
mining bee


Andrena labialis

Donkere klaverzandbij (v)
Andrena labialis
© foto: Steven Falk


Andrena labialis

Donkere klaverzandbij (m)
Andrena labialis
© foto: Tim Faasen - Curfsgroeve Limburg 2013

vliegkalender

Verspreiding Andrena labialis in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding
Donkere klaverzandbij in BelgiŽ

bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Donkere klaverzandbij (Andrena labialis) is een forse bij die makkelijk verward kan worden met de honingbij. Vanwege de achteruitgang van het geschikte biotoop, bloemrijke graslanden, neemt deze zandbijsoort af. In Zeeland wordt ze, naast de weidegebieden, ook gevonden in parken en tuinen, en in de duinen. In Nederland zijn er eigenlijk drie hoofdgebieden aan te wijzen: Zeeland, Land van Maas & Waal, en het zuidelijk deel van Limburg.

Ze vliegt uitsluitend op de vlinderbloemigen. En heeft, de naam komt niet uit de lucht vallen, een voorkeur voor Rode en Witte klaver. Ook op gewone rolklaver.

augustus 2018

  gezien op planten: vlinderbloemen
Rode klaver
Witte klaver
Gewone rolklaver
Geitenruit
Fabaceae
Trifolium repens
Trifolium pratense
Lotus corniculatus
Galega officinalis
  nestparasiet: Gele wespbij
Borstelwespbij
Geelzwarte wespbij
Vroege bloedbij
Nomada mutica
Nomada stigma
Nomada succincta
Sphecodes rubicundus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen