Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Gewone
dwergzandbij

Andrena minutula
(Kirby, 1802)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021041

begin maart t/m
begin september
half juli
begin april
6-7mm
5-7mm

zelf gegraven nesten
losse aggregaties
polylectisch

vrij zeldzaam
137
niet bedreigd
stabiel

Common mini
mining bee


Andrena minutula

Gewone dwergzandbij (v)
© foto: Steven Falk

Andrena minutula

Gewone dwergzandbij (m)
© foto: Tim Faasen

Andrena minutula ©foto: Cor Zonneveld

Andrena minutula
© foto: Cor Zonneveld
vliegkalender

Verspreiding Andrena minutula in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Gew. dwergzandbij in BelgiŽ
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Andrena minutula is een klein zandbijtje en tevens naamgever van een groep van kleine zandbijtjes (minutula-groep).

Deze zandbij vliegt over een lange periode, in twee generaties, en in alle mogelijke gebieden waar maar stuifmeel of nectar te halen valt. Maar komt minder voor in de noordelijke provincies, in de kleigebieden.

De Kleine dwergzandbij is polylectisch, dat wil zeggen: niet kieskeurig wat bloembezoek betreft. In het voorjaar op kruidachtige planten, in de zomer op composieten en schermbloemen.

De broedparasiet is de waarschijnlijk de Gewone kleine wespbij.

  gezien op planten: Speenkruid
Kers
Gewone berenklauw
Duizendblad
Ranunculus ficaria
Prunus
Heracleum sphondylium
Achillea millefolium
  nestparasiet: Gewone kleine wespbij
Nomada flavoguttata

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen