Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Glimmende
dwergzandbij

Andrena minutuloides
Perkins, 1914

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021042

eind maart t/m
begin september
eind april
half april
6-7mm
5-7mm

zelf gegraven nesten
losse aggregaties
polylectisch

zeldzaam
18
niet bedreigd
stabiel

Plain mini
mining bee


Andrena minutuloides

Glimmende dwergzandbij (v)
� foto: Steven Falk

Andrena minutuloides

Glimmende dwergzandbij (m)
� foto: Steven Falk

vliegkalender

Verspreiding Andrena minutuloides in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding
Glimmende dwergzandbij in Belgi�

bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Andrena minutuloides is een klein zandbijtje behorend tot de lastig in het veld te determineren dwergzandbijen. (minutula-groep).

Deze zandbij vliegt over een lange periode, in twee generaties. In Nederland aan te treffen in Limburg en de Gelderse Poort.

De Glimmende dwergzandbij is polylectisch, dat wil zeggen: niet kieskeurig wat bloembezoek betreft. In het voorjaar op kruidachtige planten, in de zomer op composieten en schermbloemen.

De broedparasiet is de waarschijnlijk de Gewone kleine wespbij.

  gezien op planten: Paardenbloem
Peen
Herik
Taraxacum officinale
Daucus carota
Sinapis arvensis
  nestparasiet: Gewone kleine wespbij
Nomada flavoguttata

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen