Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Fluitenkruidbij
Andrena proxima
(Kirby, 1802)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021054
april t/m juli
begin juni
midden mei
8-10mm

ruderaal terrein
nestelt in
kleine groepen
oligolectisch
op schermbloemen

vrij zeldzaam
92
niet bedreigd
stabiel

Broad-faced
mining bee
Fluitenkruidbij
Plantentuin, Antwerpen juni 2016
Andrena proxima
© foto: Huib Koel
Fluitenkruidbij (v)
© foto: Steven Falk
Andrena proxima (m)
© foto: Tim Faasen

vliegkalender

Verspreiding Andrena proxima in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Fluitenkruidbij
in BelgiŽ

bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Fluitenkruidbij is een dun behaard bijtje dat in Nederland vooral wordt aangetroffen op Fluitenkruid en Zevenblad. Een zwart, tamelijk glanzend achterlijf met aan de zijkanten witte haarbandjes. Met de bruin getinte vleugels en een licht, bruinig behaard borststuk moet Andrena proxima goed herkenbaar zijn.

De meeste waarnemingen komen uit Zuid-Limburg en het rivierengebied. Na 1990 is er een verdubbeling van het aantal uurhokken. Wellicht was dit een 'Vergilius'-waarnemingseffect daar ze recenter ook in het westen van het land is waargenomen.
Synoniem is de naam Andrena alutacea.

  gezien op planten: Schermbloemen
Fluitenkruid
Zevenblad
Apiaceae
Anthriscus sylvestris
Aegopodium podagraria
  nestparasiet: Langsprietwespbij Nomada conjungens

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen