Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:
bloembezoek:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Roodscheenzandbij
Andrena ruficrus
Nylander, 1848

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021057

maart t/m juni
half april
half april
10-11mm
7-8mm

grondnesten in open,
droog zand
solitair
oligolectisch,
op wilgen

zeldzaam
49
kwetsbaar
afgenomen

Northern
mining bee


Andrena ruficrus (v)

Roodscheen zandbij (v)
© foto: Steven Falk

Andrena ruficrus (m)

Roodscheen zandbij (m)
© foto: Petra Fleurbaaij

vliegkalender

Verspreiding Andrena ruficrus in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Roodscheenzandbij
in BelgiŽ

bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:

De vrouwelijke zandbijen van Andrena ruficrus zijn aan de oranje gekleurde schenen en metatarsen te herkennen. Een bruin behaard borststuk en een zwart achterlijf zijn de verdere specifieke kenmerken. Mannetjes hebben zwarte beharing langs de binnenoogranden en lange, dun ingezette, afstaande haarbandjes.

De Roodscheenzandbij nestelt in de grond vaak op dezelfde locaties als de Zwart-rosse zandbij. Deze zandbij wordt in Nederland hoofdzakelijk waargenomen op de diluviale zandgronden. Er zijn weinig waarnemingen op de Veluwe of van de Utrechtse heuvelrug. In de kalkrijke duinen is ze niet aangetroffen (wel in de kalkarme duinen bij Bergen (NH), op Texel en Schiermonnikoog.

Het geschikte biotoop is bossen, vochtige en natte heiden, hoogveenrestanten en randen van vennen.
Wat plant betreft gaat haar voorkeur uit naar de bloeiende wilg. Voor een broedcel (vrouw) moet ze 20 kubieke millimeter stuifmeel verzamelen. Voor een mannelijke cel gemiddeld 12 kubieke millimeter.

augustus 2018

  gezien op planten: Wilgen
Salicaceae
  nestparasiet: Donkere dubbeltand Nomada obscura

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen