Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Vroege
doornkaakzandbij

Andrena spinigera
(Kirby, 1802)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021076

half maart tot
begin juni
n.b.
n.b.
12-15mm
9-12mm

grondnesten
mogelijk communaal
meerdere soorten

zeer zeldzaam
1
niet beschouwd
niet bekend
Doornkaakzandbij (m)
Andrena spinigera
©foto's: Albert de Wilde


Verspreiding Andrena spinigera in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Vroege doornkaakzandbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:

Binnen de hymenopterawereld is enige discussie of Andrena spinigera, die vroeg in het jaar vliegt, mogelijk de eerste generatie is van Andrena trimmerana.
Vandaar de hier ingevoerde nieuwe Nederlandse naam: Vroege doornkaakzandbij.

Anderen zeggen dat A. trimmerana de tweede cyclus is van A. carantonica.

In maart 2014 werd een mannelijk exemplaar van de A. Spinigera gevangen, in de provincie Zeeland, door Albert de Wilde (zie foto's).

DNA onderzoek zal in de toekomst wellicht uitsluitsel geven of het ��n soort betreft.

augustus 2018

  gezien op planten: Wilgen
Salicaceae
  nestparasiet: Donkere wespbij Nomada marshamella

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen