Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:
vliegbereik:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Tormentilzandbij
Andrena tarsata
Nylander, 1848

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021065

half juni t/m
begin september
eind juli
begin augustus
7-10mm

grondnesten
nestelt in groepen
oligolectisch
250 meter

zeer zeldzaam
4
bedreigd
sterk afgenomen

Tormentil
mining bee
Tormentilzandbij (v)Tormentilzandbij (m)
Andrena tarsata
© foto's: Steven Falk

vliegkalender

Verspreiding Andrena tarsata in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Tormentilzandbij in BelgiŽ
bron: Waarnemingen.be


Meer informatie?

Wilde bijen op het Dwingelderveld
(Smit & van der Meer, 2016)

Film van Gunnar Nilson
Tormentilzandbij in Noorwegen

Omschrijving:
De Tormentilzandbij is, door het voor stuifmeelpollen gespecialiseerde bloembezoek op ganzeriksoorten (o.a. Tormentil), een in het veld goed herkenbare zandbij. Het zijn relatief kleine, donkere zandbijen met zwakke, witgekleurde haarbandjes. Vrouwtjes hebben kenmerkende oranje schenen en tarsen (voetdelen), het mannetje heeft een wit kopschild.

De Andrena tarsata werd in Nederland aangetroffen op de hogere zandgronden, in oude hoogveengebieden en in de vochtige heidegebieden. Ze nestelt in de grond, op kale zandplekjes, op voetpaden en in, naar het zuiden geŽxponeerde, steilwandjes. De voornaamste drachtplant Tormentil is een kenmerkende plantensoort van de heischrale graslanden.

In 2016 is in het natuurgebied Dwingelderveld in Drenthe een populatie aangetroffen die mogelijk, net als in Engeland, in kleine steilwandjes nestelt. (zie rapport). Elders in Nederland lijkt deze zandbij verdwenen. Natuurmonumenten, eigenaar van het Dwingelderveld, heeft een belangrijke taak in het beschermen van deze zeldzame bij. Deze zandbij vliegt in de periode dat imkers honingbijkasten op de heide plaatsen. Voedselconcurrentie - nectar wordt op meerdere planten gehaald - kan hier een rol spelen.

Nestparasieten zijn waarschijnlijk de zeer zeldzame Platkielwespbij en de Kleine bonte wespbij. In Vlaanderen zijn nog geen waarnemingen bekend.

augustus 2018

  gezien op planten: Tormentil (pollen)
Wateraardbei
Moerasspirea
Braam
Duizendblad
Gewone engelwortel
Grasklokje
Heide
Potentilla erecta
Comarum palustre
Filipendula ulmaria
Rubus fruticosus
Achillea millefolium
Angelica sylvestris
Campanula rotundifolia
Calluna vulgaris
  nestparasiet: Platkielwespbij
Kleine bonte wespbij
Nomada obtusifrons
Nomada roberjeotiana

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen