Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Bijenradar
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Doornkaakzandbij
Andrena trimmerana
(Kirby, 1802)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021075

eind juni tot
augustus
n.b.
n.b.
11-13mm
11-12mm

grondnesten
mogelijk communaal
meerdere soorten

verschenen
2
n.b.
nieuw


Doornkaakzandbij (v)
Andrena trimmerana
©foto's: Albert de Wilde

Omschrijving:
Felix Amiet geeft in het Zwitserse standaardwerk Fauna Helvetica Apidea 6 als kenmerk van deze bij: zomerbij. Vliegt pas vanaf eind juni tot augustus.

Daarmee is ook de discussie gekenmerkt: Is dit een aparte bijensoort of is een het tweede generatie van ofwel Andrena carantonica (Frey-Gessner) of van Andrena spinigera, Stoeckhert (1930).

In Nederland zijn van beide soorten (A. spinigera/trimmerana) slechts enkele exemplaren gevangen, nader onderzoek is gewenst.

De hier getoonde foto's zijn van het eerste exemplaar Anrena trimmerana, gevangen in Nederland (September 2013 - Albert de Wilde).
  gezien op planten: Wilgen
Buxus
Salicaceae
Buxus sempervirens
  nestparasiet: Donkere wespbij Nomada marshamella

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen