Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Groene zandbij
Andrena viridescens
Viereck 1916

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021071

eind april t/m
eind mei
n.b.
n.b.
6-8mm
6-7mm

in de grond
n.b.
monolectisch

zeer zeldzaam
5
gevoelig
stabiel


Groene zandbij
Andrena viridescens
© foto's: Albert de Wilde
Mei 2016/Zuid-Limburg


Verspreiding Andrena viridescens in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Groene zandbij in BelgiŽ
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
Het opvallendste kenmerk van de Groene zandbij is de blauwgroene glans. Bij een bepaalde lichtval zou dat veldkenmerk zichtbaar moeten zijn. De antennedelen hebben een ietwat bruine/bruingele kleur (onderkant).

Andrena viridescens is, volgens de Rode Lijst 2018, een zeer zeldzame zandbij in Nederland. De eerste waarneming was in 1997 in Zuid-Limburg.

Het geschikte biotoop is schrale, vrij droge, open, grazige vegetaties met (brede) ereprijs (Veronica spp.). Albert de Wilde, die de foto's maakte, vond deze bij eind mei 2016 in Zuid-Limburg. In 2018 waargenomen in Midden-Limburg.

In BelgiŽ werd de Groene zandbij in 2015 aangetroffen tijdens een inventarisatie in de gemeente Beersel. In een schrale berm met een aangrenzende weide. Zowel in de berm als in de weide stond veel ereprijs. Dit was de tweede waarneming voor BelgiŽ in 20 jaar.

  gezien op planten: Brede ereprijs
Veronica austriaca subsp. teucrium
  nestparasiet:    

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen