vorige geslacht naar soort volgende familie wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgend geslacht
Vorige geslacht
Determinatiesleutel
Hulp voor bijen
Last van bijengeslacht:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Behangersbijen
Latreille, 1802

Megachilidae
Megachilinae
Megachile
063
17
13
mei t/m augustus
10 soorten (77%)

Meg a chil e
behangersbij
foto: Huib KoelMegachile leachella
foto: Pieter van Breugel


foto: Frans Rutten

Omschrijving: Behangersbijen bekleden hun nestgangen met bladstukjes, zodat een kokertje ontstaat waarin ze een mengsel van stuifmeel en nectar en een ei deponeren. Die kokertjes kunnen op diverse plaatsen gemaakt worden: in de grond of bovengronds in holle stengels of in kevergaten.

Het kokertje op de foto werd onder een deksel van een bijenkast gevonden. De bladstukjes 'knippen' de bijen met hun kaken, die ze vervolgens behendig weten te vervoeren naar hun nest, door het onder hun lichaam te vouwen (zie foto Gewone behangersbij). Voor de lengte gebruiken ze langwerpige stukjes, als tussenwandje tussen de verschillende cellen wordt een rond stukje blad gebruikt. De Lathyrusbij gebruikt geen bladstukjes maar klei of zandkorrels en hars als nestmateriaal, en wordt, wellicht ook om die reden, ook wel tot de Morterbijen (Chalicodoma) gerekend.

Onderzoekers van de Universiteit van Guelph (Canada) troffen kleine stukjes plastic in de nesten van Megachile rotundata.

Behangersbijen vervoeren het stuifmeel niet aan de achterpoten maar aan stijf afstaande borstelharen aan de onderkant van het achterlichaam, de zogenaamde buikschuier. Behangersbijen houden bij bloembezoek hun achterlichaam kenmerkend omhoog gericht. Ze kunnen het achterlichaam helemaal omkrullen tot boven hun kop en zo toch nog steken.

De in deze gids beschreven Behangersbijen beginnen pas te vliegen vanaf de maand mei. In de maanden juni en juli is de meeste kans om een behangersbij te zien. In de maand augustus neemt het aantal al weer af.
Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
RL Bergbehangersbij Megachile alpicola zeldzaam 063001
RL Ericabij Megachile analis zeldzaam 063002
RL Tuinbladsnijder Megachile centuncularis vrij zeldzaam 063003
RL Ruige behangersbij Megachile circumcincta zeldzaam 063004
RL Lathyrusbij Megachile/Chalicodoma ericetorum zeldzaam 063005
n.b. Dikbekbehangersbij * Megachile genalis 1 waarneming in 1992 063006
n.b. Grote behangersbij * Megachile lagopoda 1 waarneming in 2011 063007
  Lapse behangersbij Megachile lapponica vrij zeldzaam 063008
RL Zilveren fluitje Megachile leachella zeldzaam 063009
RL Distelbehangersbij Megachile ligniseca zeldzaam 063010
RL Kustbehangersbij Megachile maritima zeldzaam 063011
niet beschouwd Zwartbuikbehangersbij * Megachile nigriventris in NL sinds 2020 063012
nb Rotsbehangersbij Megachile pilidens zeer zeldzaam 063013
n.b. Pyreneese behangersbij * Megachile pyrenaea 1 waarneming in 1968 063014
n.b Luzernebehangersbij Megachile rotundata zeer zeldzaam 063015
  Gewone behangersbij Megachile versicolor vrij zeldzaam 063016
  Grote bladsnijder Megachile willughbiella algemeen 063017

*= niet verder beschreven
verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen