Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte koningin:
Lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
nestgrootte:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Boomhommel
Bombus hypnorum
(Linnaeus, 1758)

Apidae
Apinae
Bombus
083010
half februari t/m
begin oktober
half juni
eind juli
18-22mm
14-16mm

holtes bovengronds
sociaal
80-400 ex.

algemeen
131
niet bedreigd
stabiel


� foto: Petra Fleurbaaij

Boomhommel
Bombus hypnorum
©foto: Petra Fleurbaaij

Omschrijving:
De Boomhommel (Bombus hypnorum) is gemakkelijk in het veld te herkennen aan het roodbruine borststuk en de witte achterlijfspunt. De kop is iets korter dan die van de Akkerhommel. Sommige werksters hebben een donkerder gekleurd borststuk maar altijd een wit kontje. Mannetjes verschijnen eind mei, begin juni en hebben min of meer hetzelfde kleurpatroon. De koningin boomhommel paart met meerdere mannetjes (polyandrie). De boomhommmel komt algemeen in Nederland voor, zowel in dorp en stad als in de bossen, cultuurlandschap met bosschages of bomenrijen. Nesten worden gemaakt bovengronds in allerlei holtes, onder daken, in schuren en stallen, in oude vogelnestjes of in opgehangen nestkastjes die niet in de voorgaande winter zijn schoongemaakt.
  gezien op planten: Wilgen
Vogelwikke
Salix
Vicia cracca
  nestparasiet: Boomkoekoekshommel Bombus norvegicus

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen