Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte koningin:
lengte werkster V:
lengte dar M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
nestgrootte:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Boshommel
Bombus sylvarum
(Linnaeus, 1761)

Apidae
Apinae
Bombus
083019

maart t/m
half oktober
eind april
eind augustus
16-18mm
10-15mm
12-14mm

onder of bovengronds
sociaal
80-150 exemplaren

zeer zeldzaam
3
ernstig bedreigd
sterk afgenomen


boshommel Zuid-Limburg

Boshommel
©foto: Janneke Scheeres

boshommel

©foto: dr. Heiko Bellmann

Meer info:
Verdwenen boshommel keert terug


Verspreiding Bombus sylvarum in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Boshommel in BE
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Boshommel was tot het midden van de vorige eeuw in het gehele land vrij algemeen, behalve aan de kust.
Ook Friesland is een witte vlek wat betreft de waarnemingen. Tussen 1954 en 2021 waren er geen waarnemingen.Het geschikte biotoop is de meer bloemrijke bosrand dan de bossen zelf. Deze hommel bouwt het nest onder- of bovengronds en vliegt op meerdere soorten bloemen, niet heel kieskeurig dus.

Het is een bruingrijze behaarde hommel met een zwarte band op het achterlijf en op het borststuk tussen de vleugels en roestbruin gekleurde, laatste achterlijfsegmenten.

In 2020 is er een project gestart in het Geuldal (Zuid-Limburg) om het geschikte habital voor de boshommel te herstellen. En met succes!
In het voorjaar van 2021 werd melding gemaakt van een boshommel. De boshommel is in Nederland uiterst zeldzaam, maar niet in Europa. Het ligt dus niet aan de bij, maar aan zijn leefgebied.

  gezien op planten: Witte dovenetel
Gewone smeerwortel
Lamium alba
Symphytum officinalis
  nestparasiet: Rode koekoekshommel Bombus rupestris

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen