Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte koningin:
lengte werkster V:
lengte dar M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
nestgrootte:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Hommels
Boshommel
Bombus sylvarum
(Linnaeus, 1761)

Apidae
Apinae
Bombus
083019

half april t/m
half oktober
eind april
eind augustus
16-18mm
10-15mm
12-14mm

onder of bovengronds
sociaal
80-150 exemplaren

zeer zeldzaam
3
ernstig bedreigd
sterk afgenomen

Shrill carder
bumblebee


boshommel

Boshommel
Bombus sylvarum
© foto: dr. Heiko Bellmann

Omschrijving:
De Boshommel (Bombus sylvarum) kwam tot het midden van de vorige eeuw behalve langs de kust, voor in het gehele land. Ook Friesland was een witte vlek wat betreft de waarnemingen. Sinds 1954 is er slechts één waarneming geweest. Het geschikte biotoop is meer de bloemrijke bosrand dan de bossen zelf.

Bouwt het nest onder- of bovengronds en vliegt op meerdere soorten bloemen. Het is een 'laat vliegende' soort: de koninginnen verschijnen pas laat in het seizoen, de werksters pas in de maand mei.

Bruingrijze behaarde hommel met een zwarte band op het achterlijf en op het borststuk tussen de vleugels. Achterlijfspunt heeft een oranje-rode zweem.

  gezien op planten: Witte dovenetel
Moerasandoorn
Gewone smeerwortel
Lamium alba
Stachys palustris
Symphytum officinalis
  nestparasiet: Rode koekoekshommel Bombus rupestris

© Wildebijen.nl, 2003-2020 Uitleg en gebruikte bronnen