Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:


sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Maskerbijen
Brilmaskerbij
Hylaeus dilatatus
(Kirby, 1802)

Colletidae
Hylaeinae
Hylaeus
012010
juni t/m september
eind juli
begin juli
5,5-6,5mm
5-7,5mm

holle plantenstengels,
kevergangen of
insectenblok
n.b.

vrij zeldzaam
72
niet bedreigd
stabiel


Brilmaskerbij AdW

Brilmaskerbij AdW

Brilmaskerbij (v)
Hylaeus dilatatus
foto: Albert de Wilde


vliegkalender

Omschrijving:
Het vrouwtje van de Brilmaskerbij (Hylaeus dilatatus), die voorheen ook bekend stond onder de naam Hylaeus annularis, heeft kleine, enigszins ronde, gele gezichtsvlekken. De antenneschacht bij de Brilmaskerbij (m) is ruitvormig verbreed.

Op en rond heidevelden is deze bij aan te treffen, langs de kust (ook in het kalkarme duingebied) is deze bij zeer zeldzaam (sinds 1990 op enkele plekken aangetroffen). Ze nestelt in allerlei holle ruimtes zoals oude kevergangen, maar ze knaagt zelf ook nestruimtes uit, bijvoorbeeld in plantenstengels bijvoorbeeld van Zuring (Rumex), Braam (Rubus) en Bijvoet (Artemisia vulgaris). Soms ook in 'insectenhotels'.

De nectarplant is met voornamelijk het Zandblauwtje (Jasione montana), driekwart van de waarnemingen zijn op deze plant (Weeda).

  gezien op planten: Zandblauwtje
Boerenwormkruid
Braam
Peen
Tormentil
Jasione montana
Tanacetum vulgare
Rubus
Daucus carota
Potentilla erecta
  nestparasiet: n.b. n.b.

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen