Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Slobkousbijen
Bruine slobkousbij
Macropis fulvipes
(Fabricius, 1804)

Melittidae
Macropidinae
Macropis
041002

juni t/m juli
eind juni
midden juni
9-11 mm

in de grond
niet duidelijk
oligolectisch

zeer zeldzaam
9
gevoelig
stabiel


Bruine slobkousbij (v)
Macropis fulvipesBruine slobkousbij
Macropis fulvipes
© foto's: Marie-Christine Guégan

vliegkalender Bruine slobkousbijKaart Bruine slobkousbij


Verspreiding Bruine slobkousbij in België
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Bruine slobkousbij, (Macropis fulvipes), is in tegenstelling tot de Gewone slobkousbij (Macropis europaea) alleen in Limburg en Noord-Brabant aangetroffen, op welgeteld zes locaties tussen 1945-1993.
Deze eeuw is de bij alleen gesignaleerd rond Eindhoven (met name de stads-wandelparken), in Helmond en in Zuid-Limburg. In dit decennium liggen de meeste waarnemingen in juni, daarvoor in de maand juli.

Deze bij is, net als de Gewone slobkousbij, afhankelijk van grote populaties van Lysimachia (wederik) waar ze pollen en plantaardige olien verzameld. De Bruine slobkousbij heeft geen zwart gekleurde verzamelborstels aan haar metatarsen maar geelbruin gekleurde haren. Ze is iets groter dan de Gewone slobkousbij.

Specifiek maaibeheer is één van de belangrijkste argumenten voor bescherming van deze bijensoort. Voor de Gemeente Eindhoven (Lieven de Key-, Meerland- en Eckartpark) ligt hier een belangrijke taak.

  gezien op planten: Grote Wederik
Lysimachia vulgaris
  nestparasiet: Bonte viltbij Epeloides coecutiens

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen