vorige bij Naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Kegelbijen
Gewone kegelbij
Coelioxys inermis
(Kirby, 1802)

Megachilidae
Megachilinae
Coelioxys
064006
mei t/m half oktober
midden juli
midden juni
9-10 mm
9-10 mm

koekoeksbij
nestparasiet

zeldzaam
57
niet bedreigd
stabiel

Gewone kegelbij
© foto: Nigel Jones

vliegkalender
Omschrijving:
De Gewone kegelbij (Coelioxys inermis) was voorheen één van de meest algemene kegelbijen maar het aantal vondsten is de laatste jaren sterk afgenomen. Gastheren komen uit de groep van behangersbijen (Megachile). Het mannetje lijkt sprekend op het mannetje van de Duinkegelbij (C. mandibularis).
Tot eind september kan dit bijtje worden aangetroffen, wellicht is er een tweede generatie.
Het geschikte biotoop: bosranden, uiterwaarden, de duinen maar ze is ook in stedelijk gebied aangetroffen. Ze vliegt op diverse soorten bloemen.
  gezien op planten: Gewone rolklaver
Duifkruid
Beemdkroon
Zandblauwtje
Witte klaver
Zachte ooievaarsbek
Lotus corniculatus
Scabiosa columbaria
Knautia arvensis
Jasione montana
Trifolia repens
Geranium molle
  parasiteert op: Bergbehangersbij
Tuinbladsnijder
Dikbekbehangersbij
Lapse behangersbij
Zilverenfluitje
Gewone behangersbij
Papaverbij
Megachile alpicola
Megachile centuncularis
Megachile genalis
Megachile lapponica
Megachile leachella
Megachile versicolor
Osmia papaveris

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen