vorige bij Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Kegelbijen
Rosse kegelbij
Coelioxys rufescens
Lepeletier, 1740

Megachilidae
Megachilinae
Coelixys
064009
half mei tot begin
september
begin juni
midden juli

11-15mm
11-13mm

koekoeksbij
nestparasiet

zeer zeldzaam
8
ernstig bedreigd
zeer sterk afgenomen


rosse kegelbij
Rosse kegelbij
Coelioxys rufescens (v)
foto: dr. S. Schroeder

Omschrijving: De Rosse kegelbij (Coelioxys rufescens) is een koekoeksbij van de hogere zand- en lossgronden, daar waar de sachembijen voorkomen want dat is de 'gastheer'. Wellicht dat gezien de verspreiding de Andoornbij (Anthophora furcata) in Nederland de belangrijkste gastheer van de Coelioxys rufescens is, maar vanuit het Verenigd Koninkrijk worden ook behangersbijen genoemd.
Recent is de soort ook op het waddeneiland Terschelling gevonden. De Andoornbij nestelt in vermold hout, dus daar zou deze bij zich moeten ophouden. Dit kegelbijtje heeft een ietwat verlengd achterlijf met brede haarbandjes, en een wat bruine waas. De mannetjes hebben zes doorns op het laatste segment en twee op het vijfde segment.
  gezien op planten: Grote kattenstaart
Jacobskruiskruid
Engelse alant
Lythrum salicaria
Senecio jacobaea
Inula brittanica
  parasiteert op: Andoornbij
Schoorsteensachembij
Kattenkruidbij
Kleine sachembij
Anthophora furcata
Anthophora plagiatia
Anthophora quadrimaculata
Anthophora bimaculata

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen