dutch version Beeguide
Search on bees
Next sub-family
Previous family

Dutch name:

family:
sub-family:
genus:
number:
number of species:
in this survey:
flying period:
on Red List:

Dikpootbijen
Kirby, 1802
Melittidae
Melittinae
Melitta
042
4
4
June till September
2 species (50%)
Klokjesdikpoot (m)
Melitta haemorrhoidalis
photo: dr. Heiko Bellmann
description:
Dikpootbijen vliegen op zeer specifieke bloemen, waarvan de naam in de Nederlandse bijennaam is opgenomen. Wanneer aan de voorwaarde van de drachtplant voldaan is, kan een afzonderlijke populatie zeer oud worden. Dikpootbijen nestelen over het algemeen in de grond. Twee van de vier dikpootbijen staan op de Rode Lijst (RL).
  Dutch name Scientific name Rareness Number
  Klokjesdikpoot Melitta haemorrhoidalis not common 042001
RL Klaverdikpoot Melitta leporina rare 042002
  Kattenstaartdikpoot Melitta nigricans rare 042003
RL Ogentroostdikpoot Melitta tricinta rare 042004

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen