vorige bij naar geslacht volgende bij

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen
Volg ons: 

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:


bloembezoek:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Behangersbijen
Distelbehangersbij
Megachile ligniseca
(Kirby, 1802

Megachilidae
Megachilinae
Megachile
063010

begin juni t/m
eind augustus
eind juni
eind juli
12-16mm
12-14mm

in kevergangen
in dood hout,
plantenstengels
polylectisch
solitair

zeldzaam
14
bedreigd
zeer sterk afgenomen

sleutel 9.1
sleutel 8.1


Distelbehangersbij v

Distelbehangersbij (v)
Megachile ligniseca
foto: Albert de Wilde


Distelbehangersbij m

Distelbehangersbij (m)
Megachile ligniseca
foto: Petra Fleurbaaij

Omschrijving:
De Distelbehangersbij (Megachile ligniseca), voorheen Klaverbehangersbij genoemd, kan in het gehele land worden waargenomen, maar minder in de noordelijke provincies. Lijkt op M. willughbiella, de Grote bladsnijder. Het vrouwtje van de Distelbehangersbij heeft dunne, geelbruine beharing op de borst. De rugplaten, tergieten (2-5), hebben smalle, breed onderbroken, witte eindbandjes. Tergiet 4-5 hebben in het midden een zwarte, afstaande beharing, tergiet 6 heeft korte, aanliggende zwarte beharing. De buikplaten (5-6) hebben een zwarte beharing.
Megachile ligniseca verzamelt net als de Grote bladsnijder bladmateriaal van diverse planten voor de nestbouw in oude kevergangen of van de wilgenhoutrups. Ze vliegt op diverse soorten bloemen, maar lijkt, gezien de waarnemingen vooral te vliegen op distel. En dat was de reden om de Nederlandse naam te wijzigen.
  gezien op planten: Speerdistel Cirsium vulgare
  nestparasiet: Kielstaartkegelbij
Slanke kegelbij
Coelioxys alata
Coelioxys elongata

Wildebijen.nl, 2003-2020 Uitleg en gebruikte bronnen