Naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

Lengte koningin:
Lengte werkster:
Lengte dar:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Donkere tuinhommel
Bombus subterraneus
(Linnaeus, 1758)

Apidae
Apinae
Bombus
083024
begin juni t/m begin
september
n.b.
n.b.

20-22mm
12-18mm
13-16mm

ondergronds
sociaal

afwezig
0
verdwenen
zeer sterk afgenomen

Donkere tuinhommel (k)
©foto: Steven Falk

Omschrijving: De korte afmeting van de kop is het meest in het oogspringende verschil tussen de Donkere tuinhommel en de andere tuinhommels. De laatste waarneming is uit 1958 van de Kunderberg.

Het open landschap is het biotoop van deze hommel die haar nesten diep onder de grond maakt, tot wel twee meter diep. Ze vliegt pas laat in het seizoen: de koninginnen vliegt pas vanaf eind mei, de werksters in juni en de hommeldarren in juli.

In Engeland is er een (her)introductie-programma.
  gezien op planten: Hondsdraf
Vogelwikke
Glechoma hederacea
Vicia cracca
  nestparasiet:    

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen