Insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
verKennemerland.nl/Huib Koel
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant

familie:
naam:

bloeitijd:
hoogte:
bladvorm:
bloemtrossen:
nummer:
Oec. flora:

Vlinderbloemfamilie
Robinia
Robinia pseudoaccacia
juni-juli
tot 25 meter
eirond of langwerpig eirond
wit, hangend
049001
� foto: Paul Busselen

Omschrijving:
Robinia, (Robinia pseudoaccacia), is een lichte boom in bossen op droge grond, vaak op hellingen. Komt oorspronkelijk uit Noord-amerika. Bloemen ruiken welriekend en worden door vele insecten bezocht, met name in de namiddag.
De boom wordt gekweekt voor de kwaliteit van het hout. Er worden o.a. speeltoestellen van gemaakt.

Meer informatie?
FLORON Verspreidingsatlas planten

Stuifmeel: Nectar:


� foto: Paul Busselen

kleur:
klasse (1-5):
.
.
kleur:
klasse (1-5):
.
.
stuifmeel kleur

Pollenbeeld:

Stuifmeelpollen Robinia

� foto: Pollen.tstebler.ch
  deze plant wordt bevlogen door: Honingbijen
Hommels
Apis
Bombus

� Insectenplanten.nl 2003-2024