insectenplanten.nl

wildebijen.nl Insectenplanten.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:


bloeitijd:
hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Vlinderbloemfamilie
Gewone rolklaver
Lotus corniculatis

mei-herfst
10-40cm
omgekeerd eirond
049002
Rolklaver
©foto: Huib Koel

Omschrijving:
Een overblijvend kruid met liggende of iets opgerichte stengels zonder uitlopers. De stengel is niet hol. De drievingerige bladeren hebben omgekeerde eironde, soms behaarde blaadjes zonder duidelije zijnerven. De dooiergele bloemen zijn 10-16 mm lang. De knoppen en jonge bloemen zijn vaak rood aangelopen. De bloemhoofdjes hebben 2-7 bloemen. De peulen zijn lang en smal met een spitse iets omhooggerichte punt.
Groeit op vochtige tot droge, matige voedselrijke grond in lage graslanden, en in de duinen. Minder algemeen in het zeikleidistrict.
Insecten lijken de bloemen te bezoeken voor de nectar en niet voor stuifmeel.
Voor vele solitaire bijen is dit een belangrijke drachtplant.
  Stuifmeel: Nectar:


Gewone rolklaver

©foto: Huib Koel

kleur:
klasse (1-5):
.
.
kleur:
klasse (1-5):
.
.
stuifmeel kleur

geen gegevens
pollenbeeld
geen gegevens
  deze plant wordt bevlogen door: Grote harsbij
Tweelobbige wolbij
Kleine wolbij
Kleine harsbij
Duinkegelbij
Zilveren fluitje
Kustbehangersbij
Gouden slakkenhuisbij
Boommetselbij
Bosmetselbij
Geelgespoorde houtmetselbij
Zwartgespoorde houtmetselbij
Anthidium byssinum
Anthidium oblongatum
Anthidium puntatum
Anthidium strigatum
Coelioxys mandibularis
Megachile leachella
Megachile maritima
Osmia aurulenta
Osmia parietina
Osmia uncinata
Osmia claviventris
Osmia leucomelana
verKennemerland.nl/Huib Koel 2003-2024