verkennemerland.nl

verKennemerland.nl/Huib Koel
Drachtplantengids

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:

bloeitijd:
voorkomen in Ned.:
hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Vlinderbloemfamilie
Aardaker
Lathyrus tuberosus
juni-augustus
regelmatig voorkomend
30-120
omgekeerd eirond
049011Aardaker
©foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
Aardaker klimt met ranken. De lekker ruikende bloemen zijn helderrood, 10-20 mm lang en staan in 2-7 bloemige trossen. De stengel heeft omgekeerd eironde bladeren (uit 2 delen met een rank). De steunblaadjes in half-spiesvormig. De knolletjes aan de wortelstok vormen een belangrijk kenmerk.
  Stuifmeel: Nectar:


©foto: Albert de Wilde

kleur:
klasse (1-5):
.
.
kleur:
klasse (1-5):
.
.
stuifmeel kleur

pollenbeeld


©foto:
  deze plant wordt bevlogen door: Kustbehangersbij Megachile maritima
verKennemerland.nl/Huib Koel 2003-2024