verkennemerland.nl

verKennemerland.nl/Huib Koel
Drachtplantengids

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:

bloeitijd:

hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Vlinderbloemfamilie
Kleine klaver
Trifolium dubium
mei - september

5-20cm
drietallig
049012
� foto: dr. Paul Busselen

Omschrijving:
Een klein en slank plantje met kleine, gele bloemhoofdjes die elk tot 15 bloempjes bevatten. De vlag (bovenste kroonblad) is duidelijk ingesneden. De bloemkroon is 3 mm lang. De bloemstelen zijn kleiner dan de kelkbuis. Van het drietallig blad is het middelste blaadje kort gesteeld. Kleine klaver is een eenjarig kruid met liggende of opgaande stengel. Groeit op voedselrijke, grazige grond.
  Stuifmeel: Nectar:


� foto: dr. Paul Busselen

kleur:
klasse (1-5):
.
.
kleur:
klasse (1-5):
.
.
stuifmeel kleur

pollenbeeld  deze plant wordt bevlogen door:    
verKennemerland.nl/Huib Koel 2003-2024