verkennemerland.nl

verKennemerland.nl/Huib Koel
Drachtplantengids

Terug naar familie
Vorige plant

familie:
naam:

bloeitijd:

hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Vlinderbloemfamilie
Heggenwikke
Vicia sepium
mei-juni

30-60cm
geveerd
049015

Heggenwikke
©foto: Ivar Leidus
Wikipedia
Omschrijving:
Heggenwikke is een overblijvend kruid met donshaartjes langs de stengel. De bladeren hebben 4 tot 8 paar blaadjes. De bleekpurperkleurige bloemen zijn 12-15 mm lang en staan in trossen van 2 tot 5 bloemen. De vruchten (peul) is 2-3 cm lang, zwart en glad.
Groeit in loofbossen en bermen. Bloeitijd mei tot juli.
Vrij algemeen in Zuid-Limburg, Noord-Brabant en langs de grote rivieren, elders zeldzaam tot zeer zeldzaam. In Belgi� algemeen, maar aan de kust zeldzaam. De Lathyruswikke (Vicia lathyroides) lijkt op Heggenwikke, maar is kleiner, heeft kleinere bloemen en geen ranken aan de bladeren.
  Stuifmeel: Nectar:Heggenwikke
©foto: Karel Jakubec
Wikipedia
kleur:
klasse
(1-5):
.
.
kleur:
klasse
(1-5):
.
.
stuifmeel kleur

pollenbeeld


©foto:
  deze plant wordt bevlogen door: Wikkebij
Bremzandbij
Boloog
Zwarte sachembij
Zuidelijke langhoornbij
Andrena lathyri
Andrena ovatula
Bombus confusus
Anthophora retusa
Eucera nigrescens
verKennemerland.nl/Huib Koel 2003-2024