vorige bij Naar geslacht volgende bij verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zijdebijen
Duinzijdebij
Colletes fodiens
(Geoffroy, 1785)

Colletidae
Colletinae
Colletes
011003
begin mei t/m
begin oktober
eind juli
eind juli

9-11 mm
8-10 mm

eigen gegraven nest
in de grond
n.b.

algemeen
174
niet bedreigd
toegenomenDuinzijdebij


Duinzijdebij vrouw


Duinzijdebij

Duinzijdebij
Colletes fodiens
©foto's: Huib Koel - AWD Zandvoort 2010

vliegkalender

Verspreiding Duinzijdebij in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Duinzijdebij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
In de zomer komt de Duinzijdebij (Colletes fodiens) het meeste voor. Aan de kust wordt deze zijdebij frequenter waargenomen dan in het binnenland, maar de Duinzijdebij komt op steeds meer plekken voor.

Het kopschild van het vrouwtje is dicht behaard, verder heeft het borststuk een bruingele beharing. Het eerste segment van het achterlijf heeft lange haren en de haarbandjes zijn opvallend breed.
Bij het mannetje heeft het tweede segment ook een witte beharing van de eindrand, de andere segmenten hebben dat alleen aan de zijkant.

De Duinzijdebij vliegt op gele composieten met buisjesbloemen, zoals Jacobskruiskruid en Boerenwormkruid (Westrich), maar ook op Kamille en Heelblaadjes.
  gezien op planten: Composieten
Jacobskruiskruid
Boerenwormkruid
Heelblaadjes
Echte kamille
Asteraceae
Sececio jacobaea
Tanacetum vulgare
Pulicaria dysenterica
Matricaria recutita
  nestparasiet: Gewone viltbij
Heideviltbij
Epeolus variegatus
Epeolus cruciger

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen