vorige geslacht   volgende familie verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende familie
Vorige familie
Hulp voor bijen
Last van bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

uitspraak:

Ertsbijen
Blauwe ertsbij
Ceratina cyanea
(Kirby, 1802)

Apidae
Xylocopinae
Ceratina
075001

half april t/m half oktober
eind mei
eind mei
6-7mm

holle braamstengels
overwintert in
groepen

zeldzaam
22
niet bedreigd
stabiel

Cer a tina
Blauwe ertsbij
Ceratina cyanea (m)
©foto: Maarten Jacobs

Omschrijving:
Een klein bijtje, metaalblauw van kleur met witte vlekjes op het kopschild (clypeus), de schouderknobbels en aan de basis van de schenen (tibia). In Nederland lokaal talrijk aangetroffen in Zuid-Limburg. Buiten Limburg op oude spoordijkbermen te Weelde en Weert en de Borkense Baan. Recent ook aangetroffen in Zeeuws-Vlaanderen en de Zuidhollandse eilanden bij Ouddorp.

Nestelt bij voorkeur op zonnige plaatsen in holle stengels van braam. Meerdere cellen in een stengel, gescheiden door schotjes gemaakt van plantmerg en vezels. Levenswijze komt overeen met de houtbijen: overwintering als imago, met meerdere bijelkaar. In april vliegen zij uit en maken nieuwe nesten. Half augustus verschijnt de nieuwe generatie die tot in oktober afhankelijk van het weer nog vliegend te vinden is. Maarten Jacobs fotografeerde het exemplaar in het noorden van de provincie Antwerpen (Belgi�).
  gezien op planten: Slangenkruid
Muizenoor
Zandblauwtje
Echium vulgare
Hieracium pilosella
Jasione montana
  parasiet: n.b.  

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen