Naar geslacht verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:

soortnaam:

species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Lasioglossum)
Gewone
geurgroefbij

Lasioglossum
calceatum

(Scopoli, 1763)

Halictidae
Halictinae
Lasioglossum
034003

april t/m oktober
eind juli
eind augustus

8-9mm
8-10mm

nest in grond
sociaal
meerdere bloemen

algemeen
454
niet kwetsbaar
stabielGewone geurgroefbij (m)
Lasioglossum calceatum


Gewone geurgroefbij (v)
Lasioglossum calceatum
© foto's: Huib Koel


Verspreiding Gewone geurgroefbij in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Gewone geurgroefbij in BelgiŽ
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De vrouwtjes van de Gewone geurgroefbij, Lasioglossum calceatum, lijken sterk op de vrouwtjes van de Lasioglossum albipes. Deze soort is samen met de L. leucozonium de algemeenste van de groefbijen en komt in allerlei biotopen voor, ook in stedelijk gebied.

De vrouwtjes verspreiden een zoete geur. Delen van de tergieten kunnen, met name bij mannetjes, ook rood gekleurd zijn.

Het is in met name de warmere streken een sociale soort. Na de copulatie in het nest gaan de vrouwtjes overwinteren. Het bevruchte vrouwtje maakt in het voorjaar een nest in de grond. Ze produceert eerst werksters, die duidelijk kleiner zijn en daarna pas een generatie die bestaat uit vrouwtjes en mannetjes.

Het biotoop is heel divers: van droog tot vochtig, van zonrijk tot beschaduwd. Ook van het bloembezoek is niet iets specifieks te melden: veel composieten maar ook schermbloemen.
  gezien op planten: Composieten
Schermbloemen
Asteraceae
Apiaceae
  nestparasiet: Dikkopbloedbij
Roestbruine bloedbij
Sphecodes monilicornis
Sphecodes ferruginatus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen