Naar geslacht verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

Lengte V:
Lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Gewone
koekoekshommel

Bombus campestris
(Panzer, 1801)

Apidae
Apinae
Bombus
083003
april t/m
begin oktober
eind mei
eind augustus

17-22 mm
15-17 mm

koekoekshommel
nestparasiet

algemeen
146
niet beschermd
geen trend
Gewone
koekoekshommel

Bombus campestris (v)
op SlangenkruidB. campestris (m) op Duifkruid
© foto's: Huib Koel


Meer info:
Bombus campestris
Roy Kleukers/mei 2015

Omschrijving:

Een geelbehaard rugschild en goudgele haren aan de zijden van de zwarte achterlijfspunt zijn de belangrijke kenmerken van de Gewone koekoekshommel. De donkergele band achter de kop kan ook meer zwart gekleurd zijn.

De belangrijkste gastheer is de akkerhommel, de meest algemene hommel in Nederland, dus ook de Gewone koekoekshommel is in elk biotoop te verwachten.

De vrouwelijke exemplaren overwinteren als imago en vliegen in het voorjaar met name op Paardenbloem. De mannetjes zijn kleiner en hebben meer geel op de achterlijfspunt. Ze verschijnen later en zijn met name te vinden op de diverse soorten distels en op Duifkruid (Scabiosa).

Het aantal gevonden exemplaren neemt de laatste jaren af. In de kustprovincies ligt het aantal hoger dan in de overige delen van Nederland.
  gezien op planten: Akkerdistel
Slangenkruid
Paardenbloem
Duifkruid
Hondsdraf
Rode klaver
Gewone ossentong
Engelse alant
Cirsium arvense
Echium vulgare
Taraxacum officinale
Scabiosa columbaria
Glechoma hederacea
Trifolium pratense
Anchusa officinalis
Inula brittanica
  parasiteert op: Heidehommel
Akkerhommel
Weidehommel
Grashommel
Moshommel (?)
Bombus humilis
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus ruderarius
Bombus muscorum (?)

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen