Naar geslacht verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:

sociaal gedrag:
presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Grote
koekoekshommel

Bombus vestalis
(Geoffroy, 1785)

Apidae
Apinae
Bombus
083028
eind maart t/m
half september
eind mei
eind juli

20-23mm
15-17mm

parasitair
vrij zeldzaam
115
kwetsbaar
afgenomen


Grote koekoekshommel

Grote koekoekshommel
Bombus vestalis
foto: dr. Heiko BellmannGrote koekoekshommel (m)
foto: Huib Koel


Meer info (video):
Bombus vestalis/behemicus (m)
Roy Kleukers/juli 2018

Omschrijving:
Een wollig, dicht behaarde hommel. Aan de voorzijde van het borststuk een bruingele band, de laatste segmenten van de abdomen zijn wit behaard met vaak een vleugje geel. Wanneer dat vleugje ontbreekt en het geel van het borststuk lichtgeel is, kan vergissing met de Tweekleurige koekoekshommel optreden.

Het biotoop is dat van de gasthommel: open terrein, bosranden en bloemrijke graslanden. Ze bouwt in het nest van de gasthommel van de aanwezige materialen (bijenwas) een eigen broedcel. Ze legt in die zelfgemaakte cocon een ei om vervolgens de broedzorg volledig over te laten aan de gastbij (vaak de Aardhommel)... ze handelt dus als een echte koekoek.
  gezien op planten: Hondsdraf
Gewone smeerwortel
Koninginnekruid
Glechoma hederacea
Symphytum officinalis
Eupatorium cannabinum
  parasiteert op: Aardhommel
Bombus terrestris

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen