Naar geslacht verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte Koningin:
Lengte V:
Lengte dar:

nestgrootte:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Grote tuinhommel
Bombus ruderatus
(Fabricius, 1775)

Apidae
Apinae
Bombus
083021
half april t/m
half september
begin mei
begin augustus
21-24mm
11-18mm
15-17mm

50-100 individuen
sociaal

afwezig
0
verdwenen
zeer sterk afgenomen

Grote tuinhommel (k)
foto: Steven Falk

Omschrijving:
Het onderscheid tussen de Tuinhommel en de Grote tuinhommel zit in de kortere, dunnere beharing en de donkergele kleur. De koninginnen zijn groter dan die van de Tuinhommel.

De waarnemingen kwamen tot de zeventiger jaren van de vorige eeuw uit het gehele land, maar de Grote tuinhommel is sindsdien niet meer gemeld. Ze nestelt meestal onder de grond in verlaten muizennesten.

De Grote tuinhommel vliegt op meerdere soorten bloemen.
  gezien op planten: Stinkende ballote
Witte dovenetel
Gewone smeerwortel
Lamium alba
Ballota nigra
Symphytum officinalis
  nestparasiet: Lichte koekoekshommel Bombus barbutellus

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen