vorige bij Naar geslacht verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
foerageergebied V:
foerageergebied M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Engelse naam:

Klokjesbijen
Grote klokjesbij
Chelostoma rapunculi
(Lepeletier, 1841)

Megachilidae
Megachilinae
Chelostoma
065004

juni t/m juli
begin juli
midden juni
8-10mm
8-10mm
104 meter
59 meter

stengels en
dood hout
n.b.

vrij zeldzaam
108
niet bedreigd
stabiel

sleutel 2.2
sleutel 2.1

Small scissor-bee


Grote klokjesbij
Grote klokjesbij
Chelostoma rapunculi
foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
De Grote klokjesbij (Chelostoma rapunculi) vliegt uitsluitend op klokjesbloemen (campanulacae). De mannetjes slapen vaak in de bloempjes (ook bij bewolkt weer) door zich met hun kaken vast te klemmen.

De Grote klokjesbij is, ondanks haar naam, niet heel groot, slechts bijna 1 cm. Ze is zwart met wat korte bruine beharing. Aan de rand van de rugsegmenten wittige, dunne haarbandjes.

De vrouwtjes zijn op alle soorten klokjesbloemen in tuinen, parken en bermen te vinden. Ze heeft een wit-gelige buikschuier waarmee het stuifmeel (paars, roze of wit) van de klokjesbloemen vervoert.

Ze nestelt in natuurlijke nestgangen (gemaakt door keverlarven) of rietstengels. Een nestblok met gaten van circa 4 mm doorsnede wordt ook geaccepteerd. Voor de afdichting gebruikt de Grote klokjesbij wat vochtig zand, waarin hele kleine kiezelsteentjes zijn verwerkt. Nadat de larve volgegeten is met nectar en stuifmeel spint ze een cocon waarin ze ook overwintert als larve. De verpopping vindt pas kort voor het uitvliegen in de maanden mei/juni plaats.

Het fourageergebied is gemiddeld iets groter dan 100 meter. Hele kleine biotoopjes zijn dus nodig. In de vorige eeuw voornamelijk in het oosten van Nederland gevonden, maar tegenwoordig ook in het westen vaker gezien. Zolang er maar voldoende klokjesbloemen voorkomen, kan de Grote klokjesbij waargenomen worden.

Gemeenten moeten daar waar Campanula's in de berm staan, hun maaibeleid op de bloeiperiode en op de bijen afstemmen.

  gezien op planten: Klokjesfamilie
Rapunzelklokje
Prachtklokje
Grasklokje
Kruipklokje
Campanulaceae
Campanula rapunculoides
Campanula persicifolia
Campanula rotundifolia
Campanula poscharskyana
  nestparasiet: Gewone tubebij
Kleine tubebij
Stelis breviuscula
Stelis minuta

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen