Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:

familie:
sub-familie
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Halictus)
Blokhoofdgroefbij
Halictus maculatus
Smith, 1848
Halictidae
Halictinae
Halictus
033005

half april
t/m oktober
half mei
half augustus
8-10mm
6-9mm

in de grond
primitief sociaal
meerdere bloemen

zeldzaam
12
bedreigd
sterk afgenomen


Halictus maculatus

Blokhoofdgroefbij
Halictus maculatus
© foto: A. Gogala

vliegkalender Omschrijving:
Het groefbijtje 'Blokhoofdgroefbij', Halictus maculatus, komt voornamelijk in het zuidoostelijk gedeelte van Nederland voor. De waarneming uit 1954 is op een leemstrandje bij het Noord-Limburgse plaatsje Thorn.

In 2010 is ze gevonden langs de Maas bij Ohé en Laak. In mei 2003-2023  voor het eerst langs de kust: in de Amsterdamse Waterleidingduinen aangetroffen.

Een primitief-sociale soort die bij voorkeur lijkt te nestelen in klei of lemig zand. De vrouwtjes zijn in het veld te herkennen aan de korte haarbandjes op de abdomen, het hoge voorhoofd en de opvallend brede slapen. Meerdere vrouwtjes overwinteren gemeenschappelijk.
  gezien op planten: Veldhondstong Cynoglossum officinale
  nestparasiet: Bosbloedbij
Pantserbloedbij
Gestreepte bloedbij
Sphecodes ephippius
Specodes gibbus
Sphecodes rufiventris

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen